Duidelijkheid BTW-vrijstelling detachering

De PO-Raad is blij dat er eindelijk duidelijkheid is met betrekking tot BTW-vrijstelling bij detachering van onderwijzend personeel. De staatssecretaris van Financiën heeft hier onlangs de voorwaarden voor opgesteld.

Detachering van docenten is BTW-vrijgesteld onder de voorwaarden dat:

  • zonder die detachering het niveau en de kwaliteit van het onderwijs bij de inlenende instelling niet zijn verzekerd;
  • het gedetacheerde onderwijzende personeel - dus - een op de Wet beroepen in het onderwijs gebaseerde (strenge) sollicitatie- dan wel selectieprocedure heeft gevolgd;
  • het detacheren van onderwijzend personeel een bijkomende activiteit is van de uitlenende onderwijsinstelling, waarbij het onderwijzend personeel dat naar verwachting niet kan worden ingezet voor de primaire onderwijsactiviteit wordt gedetacheerd, bijvoorbeeld bij boventalligheid of als onderwijzend personeel wordt uitgeleend in het kader van een gezamenlijk onderwijsproject; 
  • het aantal uitgeleende leerkrachten - dus - gering is ten opzichte van het aantal leerkrachten bij de uitlenende instelling (in de brief wordt 2% als een voorbeeld genoemd; dat cijfers is dus niet juridisch bindend).
  • ls de onderwijsinstelling met detacheren extra opbrengsten wil verwerven, is dat alleen btw-belast als in concurrentie wordt getreden met commerciële ondernemingen die vergelijkbaar personeel uitlenen.

Klik hier voor de brief van de staatssecretaris aan de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën