E-zine en lesmaterialenwedstrijd over school en seksualiteit

Wie te maken heeft met opgroeiende kinderen en jongeren, kan er niet omheen: leerlingen experimenteren en verkennen hun grenzen, ook als het gaat om seksualiteit. De helpdesk van het Project Preventie Seksuele Intimidatie krijgt steeds vaker vragen over seksueel gedrag van leerlingen. Het Centrum School en Veiligheid en het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben daarom een e-zine uitgebracht over dit thema. Ook voor schoolbesturen kan dit interessant zijn.

Hiermee willen zij het gesprek op gang brengen, zodat scholen kunnen leren van elkaars ervaringen en standpunten. Later volgt een toolkit met informatie, tips en tools voor onderwijsprofessionals in het primair onderwijs die aan de slag willen met het thema seksualiteit of te maken hebben met grensoverschrijdend seksueel gedrag van leerlingen.

Lesmaterialenwedstrijd

Daarnaast organiseert de Onderwijsalliantie voor Seksuele Diversiteit een lesmaterialenwedstrijd voor scholen. De verzameling van organisaties roept die op inspirerende voorbeelden van lesmateriaal over seksuele diversiteit in te sturen en daarover discussie te voeren. Homoseksualiteit is voor sommige leerlingen en ouders een gevoelig onderwerp. Scholen vinden dit soms lastig te bespreken. Toch is behandeling van het thema sinds 2013 verplicht. De Onderwijsalliantie wil met de wedstrijd de discussie over dit thema op gang brengen. Meer weten? Klik hier.

De leermiddelenwedstrijd is het niet het enige initiatief om het debat te openen over de vraag op welke manier seksuele diversiteit in de schoolboeken opgenomen kan worden. De PO-Raad en VO-raad hebben EduDivers de opdracht gegeven om voorbeelden van reguliere schoolboeken en lespakketten te analyseren en daarna in gesprek te gaan met uitgevers, docenten, lerarenopleiders, ouders en leerlingen.


 

Laatst gewijzigd: 
maandag 28 april 2014

Nieuwscategorieën