ECPO-advies: 'Gas geven met Passend onderwijs'

De invoering van Passend onderwijs verloopt niet vlekkeloos, maar de invoering daarom uitstellen, is onverstandig. Beter is het om alles op alles te zetten om er een succes van te maken. Dat is de eindconclusie van de Evaluatie Commissie Passend Onderwijs (ECPO) die sinds 2008 de invoering van Passend onderwijs op de voet volgde.

,,Het verkeerslicht staat op oranje. Je kunt dan kiezen om af te remmen of om gas te geven. Ik adviseer de staatssecretaris om plankgas te geven’’, zei Jan Gispen, voorzitter van de ECPO op de afsluitende conferentie.

Startdatum

De ECPO benadrukte op de conferentie dat 1 augustus 2014  vooral een startpunt is voor Passend onderwijs maar dat ook na die datum nog veel moet gebeuren. Er is veel tijd nodig om deze grote stelselwijziging door te voeren. Zo moet er nog veel gebeuren aan de inhoudelijke invulling van Passend onderwijs.

Volgens voorzitter Gispen moet desondanks niet uit het oog worden verloren dat samenwerkingsverbanden veel ruimte hebben om de ondersteuningstoewijzing voor leerlingen met extra ondersteuning zelf te regelen op hun eigen manier te regelen. De inhoudelijke invulling zal dus overal verschillen. ,,Vele wegen leiden naar het educatieve Rome’’, zei hij.  ,,Maar niet ieders Rome ligt op dezelfde plaats.’’

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) beaamde dat scholen en samenwerkingsverbanden op 1 augustus volgend jaar nog niet klaar zijn met Passend onderwijs. Maar ‘Rome is ook niet in één dag gebouwd’, aldus de bewindsman.

Gispen onderstreepte daarnaast dat Passend onderwijs geen bezuinigingsoperatie is. Het betekent niet dat er geen leerlingen meer naar het (V)SO kunnen en het houdt ook niet in dat er ineens heel veel (hordes) leerlingen met een ondersteuningsvraag het reguliere onderwijs binnenkomen. In de beeldvorming wordt dat nu soms wel gesteld. Dat draagt niet bij aan een soepele invoering ervan.

Routeplanner Passend onderwijs

Gispen presenteerde op de conferentie het evaluatieplan Passend onderwijs, de nulmeting Passend onderwijs en een routeplanner. Aan de hand daarvan kan de weg naar Passend onderwijs verder worden uitgestippeld en beoordeeld. Ook bevat de routeplanner daarvoor adviezen. Die zijn gebaseerd op diverse onderzoeken en gesprekken met het onderwijsveld.

De onderzoeken van ECPO geven aan dat de inhoudelijke invulling van passend onderwijs nog van de grond moet komen en dat leraren en ouders nog weinig op de hoogte zijn van wat passend onderwijs is. Hoopgevend is dat de leiding van de samenwerkingsverbanden hard werkt aan de invoering van passend onderwijs en daar ook positieve verwachting van heeft.

Het ECPO-advies is in lijn met de ambities van de PO-Raad. Haar leden werken hard aan een succesvolle invoering van Passend onderwijs. De PO-Raad spreekt momenteel samen met de VO-raad, OCW en de vak- en ouderorganisaties over wat daar nog meer voor nodig is.

ECPO

De ECPO is vijf jaar geleden ingesteld om de invoering van Passend onderwijs te evalueren en de minister erover te adviseren. De commissie heeft de afgelopen jaren vele adviezen gepubliceerd over de invoering van passend onderwijs. De tijdelijke commissie houdt nu op te bestaan. De onderzoekstaak gaat nu naar het nationaal regieorgaan onderwijsonderzoek (NRO) en de staatssecretaris vraagt de Onderwijsraad jaarlijks advies uit te brengen over Passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
maandag 25 november 2013

Nieuwscategorieën