Een 4de bestuurder voor de PO-Raad

Op 30 september vindt de ledenvergadering van de WEC-Raad plaats die een besluit zal nemen over de opheffing van de WEC-Raad. Vanaf dat moment wordt de PO-Raad de enige belangenbehartiger van de gehele sector primair onderwijs. De twee landelijke clusters 3 en 4 gaan hun inhoudelijke activiteiten ontplooien binnen de PO-Raad. Om te garanderen dat er ook in het bestuur van de PO-Raad specifieke expertise aanwezig is van het speciaal onderwijs, wordt een 4e bestuurder voor 0,4 fte aangesteld.

De Raad van Toezicht van de PO-Raad heeft eerst een profiel vastgesteld voor die 4e bestuurder en is vervolgens akkoord gegaan met de voordracht van de WEC-Raad. Deze kandidaat wordt voorgedragen aan de Algemene Ledenvergadering van de PO-Raad (1 december 2010).

Deze kandidaat-bestuurder is Wim Ludeke, voorzitter van het College van Bestuur van De Onderwijsspecialisten in Arnhem, een schoolbestuur met 16 scholen voor speciaal onderwijs in Gelderland. Per 1 oktober zal Wim Ludeke al enige werkzaamheden voor de PO-Raad verrichten.

Daarnaast heeft de Raad van Toezicht ingestemd met een nieuwe portefeuilleverdeling van het bestuur. Simone Walvisch zal de taken van bureaudirecteur binnen haar bestuursportefeuille op zich nemen.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën