Een A4-tje over uw financiën 2008!

De jaarrekeningen van het PO over 2008 zijn door DUO nu allemaal verwerkt. Daardoor is het nu mogelijk de schoolbesturen nader te berichten over de resultaten van deze jaarrekeningen en die brieven zijn inmiddels onderweg.

De PO-Raad heeft in dit kader een instrument ontwikkeld waardoor ieder bestuur een compleet overzicht in één A4-tje verkrijgt van de belangrijkste uitkomsten van deze jaarrekeningen.

Uiteraard met de waarschuwing van professor Don: Voor een deugdelijk oordeel over de financiële situatie van deze organisatie is het noodzakelijk een dieper inzicht te hebben in de achtergronden van deze cijfers.

We geven dus geen oordeel over de financiële situatie, maar laten wel de kengetallen en de signaleringsgrenzen zien die de inspectie daarbij hanteert.

Het instrument kunt u hier downloaden en is ook te vinden in de Toolbox in de map PO schooljaar 2010-2011.

De komende tijd zullen we regelmatig nader ingaan op de financiële situatie in het PO en daar nadere achtergrondinformatie over verstrekken.

Voor nadere info kunt u contact opnemen met Bé Keizer.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën