Eén basisvoorziening helpt ontwikkeling kinderen

Het basisonderwijs, de peuterspeelzalen, welzijn en de kinderopvang roepen het kabinet op te komen tot een sterke basisvoorziening voor alle kinderen zodat die zich breed kunnen ontwikkelen. De samenwerkende partijen willen dit realiseren in de vorm van dagarrangementen bestaande uit kinderopvang, onderwijs, welzijn en andere voorzieningen voor kinderen.

De PO-Raad, de MOgroep en Brancheorganisatie Kinderopvang roepen het kabinet op om samen door te pakken en doen voorstellen voor een gemeenschappelijke inspanning, via:

  • de realisatie van een basisvoorziening voor alle kinderen;
  • een breed taal- en ontwikkelingsaanbod voor kinderen met een achterstand;
  • het bevorderen van samenwerking met gemeenten als regievoerder van VVE, passend onderwijs en wet zorg voor jeugd;
  • harmonisatie van financiering, om de ontschotting te bevorderen zodat ouders kunnen kiezen voor een voorziening en zo min mogelijk administratieve lasten ervaren.

Om de ontwikkeling van sluitende arrangementen tussen kinderopvang, onderwijs en welzijn te stimuleren, moeten wet- en regelgeving, financiering en de bestuurlijke rolverdeling dusdanig worden ingericht dat lokale initiatieven mogelijk worden gemaakt en worden gekatalyseerd, stellen de organisaties daarbij.

Samenwerken

Zij willen in gesprek met de Tweede Kamer en het kabinet om deze ambities nu eindelijk te realiseren. De tijd vraagt erom, met alle veranderingen op het gebied van zorg, welzijn, onderwijs en de kinderopvang. Slim samenwerken, is juist nu een must, stellen ze.

Op lokaal niveau werken de branches al samen aan een doorgaande leer- en ontwikkelingslijn, sluitende dagarrangementen en een gedeelde pedagogische visie, vormgegeven in voorzieningen als integrale kindcentra en brede scholen

,,Door alle talent van jongs af aan alle ontwikkelkansen te geven, investeer je in de kwaliteit van de samenleving van straks’’, zegt vicevoorzitter Simone Walvisch. Bij het vormgeven van integrale kindcentra, lopen schoolbesturen, wethouders en kinderopvangorganisaties tegen belemmeringen aan. Walvisch: ,,De samenleving van morgen zit bij ons in de groep. Dat maakt het wegnemen van belemmeringen urgent. Vandaar dit beroep op de Haagse politiek”.

 Alles begint echter bij de onderkenningdatinvesteringen in gebundelde arrangementen de moeite waard zijn. Het is goed voor kinderen, stimuleert de economie en de arbeidsparticipatie en levert de samenleving veel op.

De gehele visie staat in een gezamenlijke position paper.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 3 april 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën