Een derde van de schoolleiders aangemeld in schoolleidersregister

Het aantal schoolleiders dat zich heeft aangemeld in het Schoolleidersregister PO neemt snel toe. Stond de teller in juli op ruim tweeduizend aanmeldingen, in september gaat het om zo’n drieduizend inschrijvingen.

In het Schoolleidersregister staat vermeld wat een schoolleider doet om zich te ontwikkelen. Het gaat dan onder meer om cursussen die hij volgt. Voor iedere schoolleider is jaarlijks tweeduizend euro beschikbaar waarmee hij zich bijvoorbeeld kan bijscholen. Mede door het register wordt het beroep van schoolleider versterkt. Ook levert het een bijdrage aan de verdere versterking van de beroepsgroep.

De stijgende lijn in de aanmelding zal zich de komende tijd verder doorzetten totdat alle tienduizend schoolleiders in het register zijn opgenomen. Volgens cao-afspraken zijn schoolleiders verplicht zich te registreren.

Uitbreiding schoolleidersregister

Sinds kort kunnen schoolleiders zelf hun professionaliseringsactiviteiten aan het register toevoegen. Iedereen die het register bezoekt, kan nu ook gericht zoeken naar een bepaalde schoolleider. Alleen de naam van de school en de vestigingsplaats van de school worden dan getoond. De rest van de informatie in het register blijft privé.

Rol schoolbesturen

Ook besturen in het primair onderwijs kunnen zich aanmelden bij het Schoolleidersregister PO. Na aanmelding kunnen zij zien welke van hun schoolleiders zich ervoor hebben ingeschreven. In de toekomst kunnen schoolleiders ook aangeven of zij het bestuur inzage willen geven in hun professionaliseringsactiviteiten. 

Schoolleiders kunnen zich hier inschrijven in het register. 


Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 september 2013

Nieuwscategorieën