Een fris alternatief voor onderwijshuisvesting

De PO-Raad wil dat de financiering voor schoolgebouwen verbetert. We willen de geldstromen voor personeel, bedrijfsvoering en huisvesting van het onderwijs bundelen op leerlingniveau. De scholen moeten het bedrag rechtstreeks ontvangen en zorgen voor een goede leeromgeving en goed onderwijs voor alle leerlingen in goede afstemming met de ouders. Dit staat in het rapport ‘Een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’ dat de PO-Raad vandaag heeft gepresenteerd, en naar alle leden wordt verzonden. Het rapport zal vanaf volgende week ook te bestellen zijn in onze webwinkel.

Slimmer
Door de beschikbare middelen slimmer in te zetten, kan met hetzelfde geld meer worden bereikt. De meest effectieve manier om de situatie van gebouwen voor onderwijs en kinderopvang te verbeteren is door de gebruiker van het gebouw de regie te geven in het proces: De scholen en schoolbesturen maken zelf keuzes over de huisvesting, maar ook over de organisatie van de huisvesting. Daardoor kunnen ze het beschikbare geld optimaal inzetten voor de eisen en wensen van de school, de leerlingen en de ouders. De gemeenten hebben hierbij geen wettelijke taak meer, maar blijven betrokken.

Mochten schoolbesturen in sommige regio's wel de scholenbouw via de gemeente laten voortbestaan, dan moet dat ook mogelijk zijn. De PO-Raad stelt dat een nieuw stelsel van fananciering van de onderwijshuisvesting rekening moet houden met de verschillen tussen regio's, gemeenten en schoolbesturen.

Aanleiding
De huisvesting van het primair onderwijs en de bekostiging ervan zijn al jaren onderwerp van gesprek. Hoewel de decentralisatie in 1997 een positieve stimulans is geweest voor de huisvesting van veel scholen, moeten we vaststellen dat om verschillende redenen het huidige stelsel eerder als een belemmering voor adequate huisvesting moet worden gezien dan iets anders. De PO-Raad heeft RebelGroup Advisory gevraagd onderzoek te doen naar de problemen van het huidige huisvestingsstelsel (inclusief de bekostigingssystematiek) en te komen met ‘een fris alternatief voor de huisvesting van kinderen’.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 januari 2012

Nieuwscategorieën