Een jaar lang schoolfruit op 1.200 scholen, twintig weken gratis

Basisscholen kunnen zich vanaf 2 april aanmelden voor een jaar lang schoolfruit. Het programma start in september. De eerste 20 weken zijn de groenten en het fruit gratis, dankzij de nieuwe EU-Schoolfruitregeling en Nederlandse Schoolfruitleveranciers. De EU betaalt 50%, het Nederlandse bedrijfsleven de andere 50% van de beschikbare zes miljoen euro.

Met dit budget kunnen in het schooljaar 2012-2013 circa 1.200 scholen en daarmee 235.000 kinderen deelnemen. De regeling is voor alle basisscholen in Nederland met als doel schoolfruit een structurele plek in het beleid van basisscholen te geven en kinderen meer kennis bij te brengen over groenten en fruit. Het EU-Schoolfruitprogramma wil de basis leggen voor goede voedingsgewoonten in de toekomst. Dit is vooral belangrijk omdat het aantal kinderen met overgewicht steeds verder toeneemt.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 5 april 2012

Nieuwscategorieën