Eerste academische leraren afgestudeerd

Op 6 juli ontvingen de eerste 31 studenten van de academische pabo hun diploma's. Kete Kervezee, voorzitter PO-Raad feliciteerde ze daarmee en heette ze van harte welkom in de sector primair onderwijs. "De sector is druk bezig met een professionaliseringsslag. Daar hebben we u bij nodig."

In 2008 begonnen de Universiteit Utrecht en de Hogeschool Utrecht samen met een nieuwe opleiding, de Academische Lerarenopleiding Primair Onderwijs. De studenten hebben gedurende 4 jaar een programma gevolgd waarbij vakdidactische, onderwijskundige, onderzoeks- en praktijkgerichte cursussen zijn geïntegreerd. Het is de bedoeling dat de afgestudeerden naast lesgeven zich in de school gaan bezighouden met ontwerp-, advies- en onderzoeksactiviteiten. Inmiddels heeft de opleiding op 6 plaatsen in Nederland navolging gekregen.

Kete Kervezee legde tijdens de diploma-uitreiking in Utrecht de link naar het werkveld van de afgestudeerden. Zij belichtte het belang van academisch gevormde leraren in het primair onderwijs en de boeiende kant van de sector voor de afgestudeerden. "Dit is een sector die er toe doet. De leerlingen kunnen in deze fase enorm veel leren waar ze de rest van hun leven van profiteren." Kervezee bevestigde dat uit onderzoek blijkt dat academische leraren van meerwaarde zijn voor de scholen. "Vooral vanwege de onderzoeksvaardigheden, kritische en analytische blik kunnen deze collega's zaken snel bezien en oppakken. De scholen moeten ze de ruimte geven om zich verder te ontplooien en hun resultaten te verspreiden naar de dagelijkse praktijk van het team. Dat past in een professionele setting en is van belang voor de leerlingen."

De afgestudeerden kregen twee diploma's: een hbo bachelor met bevoegdheid om les te geven in het basisonderwijs en een universitair bachelor onderwijskunde. Staatssecretaris Zijlstra reikte de eerste diploma's uit. Hij raadde de studenten aan om vooral contact met elkaar te houden, zodat ze van elkaars ervaringen blijven leren. Van de 31 afgestudeerden is tweederde van plan om direct het onderwijs in te gaan. De overigen willen een masteropleiding volgen.

Laatst gewijzigd: 
maandag 9 juli 2012

Nieuwscategorieën