Eerste Kamer stemt in met overheveling buitenonderhoud en wetsvoorstel Friese taal

Schoolbesturen zijn vanaf 1 januari 2015 volledig verantwoordelijk voor zowel het onderhoud aan de binnenkant als aan de buitenkant van hun schoolgebouwen. Daarnaast krijgt de provincie Friesland onder voorwaarden de bevoegdheid om de kerndoelen voor de Friese taal vast te stellen voor het basisonderwijs, het speciaal (basis)onderwijs en het voortgezet onderwijs. De Eerste Kamer stemde deze week in met twee wetsvoorstellen die dit regelen.

De PO-Raad pleit er al tijden voor schoolbesturen verantwoordelijk te maken voor het buitenonderhoud. Ze is tevreden met de 158 miljoen euro die daarvoor beschikbaar komt en de overgangsregeling die wordt ingesteld. Daarmee wordt voorkomen dat schoolbesturen opeens voor flinke uitgaven komen te staan.

Om besturen voldoende tijd te geven zich op de nieuwe regels voor te bereiden, startte Ruimte-OK, in samenwerking met de PO-Raad onlangs al met een voorlichtingstraject over de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen. Dat gebeurde in opdracht van het ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Het oorspronkelijke wetsvoorstel over Friese taal is mede door de lobby van de PO-Raad op een aantal punten aangepast. De PO-Raad is verheugd dat aan haar adviezen gehoor is gegeven.

 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 7 mei 2014

Nieuwscategorieën