Eerste Kamer stemt in met verplichte eindtoets

Vanaf 2015 moeten alle basisscholen een eindtoets afnemen. Dat kan de centrale eindtoets zijn die onder verantwoordelijkheid van de overheid wordt ontwikkeld, maar scholen houden de vrijheid om te kiezen voor een alternatieve toets. Deze moet wel aan een aantal kwaliteitseisen voldoen.

Deze week stemde de Eerste Kamer in met het wetsvoorstel dat dit regelt, de wet centrale eindtoets en leerling- en onderwijsvolgsysteem primair onderwijs. Ook stemde de senaat in met de motie van de VVD om de toets zo vroeg mogelijk in de periode van half april tot half mei af te nemen. De PO-Raad is verheugd dat door deze latere afname het advies van de school een centrale rol krijgt bij de keuze van leerlingen voor een middelbare school. Daar heeft de PO-Raad nadrukkelijk voor gepleit. Een centrale positie van het schooladvies doet recht aan het advies van de school dat gebaseerd is op informatie die leerkrachten gedurende de hele schoolloopbaan van leerlingen hebben verzameld over hun mogelijkheden. 

Toets op maat

Met de wet wordt ook geregeld dat het de komende jaren mogelijk blijft om voor specifieke doelgroepen in het reguliere basisonderwijs en voor leerlingen in het speciaal (basis)onderwijs een eindtoets op maat af te nemen. Overigens is het afnemen van een eindtoets voor het speciaal (basis)onderwijs op dit moment nog niet verplicht. Naast de verplichte eindtoets regelt de wet ook dat scholen leerling- en onderwijsvolgsystemen gebruiken en dat er op termijn in het speciaal onderwijs ook een minimum opbrengsteis wordt ingevoerd.   

Begin deze week reageerde de PO-Raad nog per brief aan staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) op het Toetsbesluit PO. In dit Toetsbesluit werkt de staatsecretaris een aantal regels uit over het invoeren van eindtoetsen in het primair onderwijs , het gebruik van een leerling- en onderwijsvolgsysteem en de toelating van leerlingen tot het voortgezet onderwijs. De PO-Raad is blij met de vereenvoudiging van de adviesstructuur die de bewindsman voorstelt. Wel ziet zij enkele aandachtspunten, onder meer dat voor scholen tijdig duidelijk moet zijn uit welke eindtoetsen zij in een bepaald schooljaar kunnen kiezen.   

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën