Eerste Kamer stemt in met Wet werk en zekerheid

De Eerste Kamer heeft zoals verwacht ingestemd met de nieuwe Wet werk en zekerheid. De wet regelt onder meer dat mensen met een tijdelijk contract meer rechten krijgen, zoals een vergoeding bij ontslag. Zowel VVD, PvdA, D66, CDA, SGP, GroenLinks en ChristenUnie stemden in met het wetsvoorstel.

De PO-Raad ondersteunt de nieuwe regels op hoofdlijnen maar is erg bezorgd over enkele gevolgen ervan. De wet, die per 1 januari 2015 van kracht wordt, verplicht schoolbesturen invalkrachten een vast contract te bieden, ook al hebben zij maar vier keer een zieke leraar vervangen. Dat is financieel onhoudbaar voor de besturen. De PO-Raad vreest daarom dat de nieuwe wet ertoe zal leiden dat zieke leraren niet meer worden vervangen en klassen worden samengevoegd of leerlingen naar huis worden gestuurd. Ze heeft deze zorgen meerdere malen aan de Tweede en Eerste Kamer en het kabinet geuit.

Minister Lodewijk Asscher (Sociale Zaken) zegde onlangs toe deze problemen te helpen voorkomen. Hij wil de wet niet aanpassen, maar scholen voorlichten hoe zij hiermee goed kunnen omgaan. De PO-Raad is blij met die beloofde steun. Ze blijft de ontwikkelingen bij scholen en hun besturen nauwgezet volgen.

De wet uitgelegd

Wilt u weten wat de nieuwe regels voor u betekenen of heeft u vragen over de nieuwe wet? Lees dan de factsheet. Of neem contact op met onze helpdesk.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 11 juni 2014

Nieuwscategorieën