Eerste maand passend onderwijs bijna om

Per 1 augustus is de Wet passend onderwijs in werking getreden en zijn alle scholen verplicht een passende plek te bieden aan leerlingen die extra ondersteuning nodig hebben. Zij hebben zorgplicht. De PO-Raad volgt de ontwikkelingen op de voet en ontvangt graag uw ervaringen met de invoering van passend onderwijs. Bij eventuele (opstart)problemen helpen we uiteraard bij het vinden van oplossingen.

Voor de meeste leerlingen en scholen is er niet veel veranderd met de start van passend onderwijs. Uiteindelijk willen we dat leerlingen eerder extra ondersteuning krijgen, al dan niet in combinatie met zorg, zodat problemen zoveel mogelijk worden voorkomen. De PO-Raad heeft er alle vertrouwen in dat schoolbesturen en samenwerkingsverbanden, samen met teams, ouders en leerlingen, passende antwoorden vinden op de vragen en behoeften van alle leerlingen. Schoolbesturen en samenwerkingsverbanden zullen daarvoor de ruimte benutten om te werken aan oplossingen op maat die passen bij de regionale situatie.

In het NOS journaal was er onlangs aandacht voor de start van passend onderwijs.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 28 augustus 2014

Nieuwscategorieën