Eerste netwerkbijeenkomst Huisvesting

Op 9 oktober heeft de eerste bijeenkomst van het netwerk huisvesting plaatsgevonden. Tijdens deze eerste bijeenkomst zijn afspraken gemaakt over de werkwijze van het netwerk, en heeft een eerste inventarisatie plaatsgevonden van thema’s die zullen worden besproken in de komende tijd.
Daarnaast werd uitgebreid stilgestaan bij de tekorten in zowel de materiële instandhouding als de bouwnormen van de modelverordening van de VNG. Afgesproken is hierop in de volgende bijeenkomst terug te komen.
Het is de bedoeling dat de samenstelling van het netwerk een afspiegeling is van de leden van de PO-Raad. Daarom is het ook belangrijk dat de kleinere besturen hieraan deelnemen. U kunt zich aanmelden bij Gertjan van Midden, ook voor toekomstige netwerkbijeenkomsten.

In het vervolg zullen de vergaderingen van het Netwerk Huisvesting plaatsvinden op donderdagochtend vanaf 10.00 uur en afgesloten worden met een broodje.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën