Eerste scholingsaanbod voor herregistratie beschikbaar in Schoolleidersregister PO

Het eerste bijscholingsaanbod voor herregistratie is opgenomen in het Schoolleidersregister PO. Voor ieder van de zeven professionaliseringsthema is er nu gecertificeerd aanbod beschikbaar. Hiermee kunnen geregistreerde schoolleiders zich blijven ontwikkelen, zodat zij zich na vier jaar kunnen laten herregistreren.

Schoolleidersregister PO onderscheidt zeven thema's:

Persoonlijk leiderschap
Regie en Strategie
Kennis- en kwaliteitsontwikkeling
In relatie staan tot de omgeving
Omgaan met verschillen
Leidinggeven aan verandering
Toekomstgericht onderwijs

Op de website vindt u een overzicht van aanbod dat reeds gecertificeerd is. Daarnaast is het mogelijk om eigen scholing door het Schoolleidersregister PO te laten beoordelen. Als de toetsingscommissie de scholing goedkeurt, wordt het aanbod opgenomen in het register en kunnen schoolleiders het gebruiken voor hun herregistratie. 

Opleiders en bestuurders die zelf professionaliseringsaanbod voor schoolleiders organiseren kunnen eveneens beoordeling van deze activiteiten aanvragen.

Waarom professionaliseren?

Professionaliseren is voor iedereen nodig om de uitdagingen van het beroep niet alleen nu, maar ook in de toekomst het hoofd te bieden. Het Schoolleidersregister PO helpt schoolleiders om de ontwikkeling van hun eigen professionalisering in kaart te brengen. Sinds juni 2013 kunnen schoolleiders die een leidinggevende functie in het primair onderwijs hebben zich inschrijven in het register. Om geregistreerd te worden als Registerdirecteur onderwijs (RDO) of Registeradjunct-directeur onderwijs (RADO) moet een schoolleider beschikken over de basiskwalificaties zoals beschreven in de beroepsstandaard voor schoolleiders in het po.

Kennismakingsbijeenkomsten

Schooleidersregister PO organiseert in mei twee bijeenkomsten waarin schoolleiders kennis kunnen maken met twee van de zeven professionaliseringsthema's.

20 mei 2015: 'Toekomstgericht onderwijs' in Den Haag
21 mei 2015: 'In relatie staan tot de omgeving' in Utrecht

Laatst gewijzigd: 
donderdag 7 mei 2015

Nieuwscategorieën