Effect licht in leeromgeving

Philips onderzocht in samenwerking met de Universiteit Twente hoe verlichting op de basisschool kan bijdragen aan het leerproces van kinderen. Het uitgangspunt van het onderzoek was om meer inzicht te krijgen op het weinig onderzochte onderwerp van licht en leren. De onderzoekvraagstelling luidde:

‘Kan variatie in sterkte en kleur van licht een positieve bijdrage leveren aan concentratie, het gedrag, het welbevinden en de motivatie van kinderen op de basisschool?’

De eindresultaten van het langlopend onderzoek zijn: Licht maakt een positief verschil ten aanzien van concentratie, motivatie en coöperatief leren:

  • Leerlingen scoren met het lichtsysteem SchoolVision gemiddeld 18% hoger op een concentratietest.
  • Kinderen zijn met dit lichtsysteem op lange termijn meer gemotiveerd.
  • Kinderen waarderen na de installatie van het lichtsysteem zowel op korte als op lange termijn hun leeromgeving meer.

 

Philips Leerprestatiefonds
Met de presentatie van de onderzoeksresultaten werd tevens het Philips Leerprestatiefonds geïntroduceerd. Met dit fonds richt Philips zich op het bevorderen van de toegang tot het lichtsysteem SchoolVision voor scholen in Nederland. Iedere school die in één of meerdere lokalen het systeem laat plaatsen krijgt eenmalig een bedrag van tot 2500 euro uit het Leerprestatiefonds.

Meer informatie (Universiteit Twente) >>

Meer informatie (Philips) >>

 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën