Effect premiepercentages op de werkgeverslasten

De gewijzigde premiepercentages en de uitwerking van enkele maatregelen vanuit de Kabinetsbegroting 2013 hebben effect op de werkgeverslasten. Daarom is ook het instrument werkgeverslasten PO in de toolbox van de PO-Raad aangepast.

Compensatie voor de ontwikkeling van de arbeidskosten?

De PO-Raad krijgt veel vragen over in hoeverre de gestegen werkgeverslasten door OCW worden gecompenseerd. Daarom hebben wij in de 'veelgestelde vragen' een uitleg opgenomen van de wijze van indexering van de personele bekostiging, op grond van de zogenoemde "referentiesystematiek".

Laatst gewijzigd: 
woensdag 30 januari 2013

Nieuwscategorieën