EI van Columbus-aanpak maakt taalvaardigheid leerlingen én ouders beter

De mondelinge taalvaardigheid van zowel leerlingen als hun ouders neemt toe en hun woordenschat wordt groter wanneer scholen de zogenoemde Ei van Columbus-aanpak gebruiken. Dat is een van de belangrijkste resultaten van de pilots van het project Ei van Columbus dat deze zomer werd afgerond. De uitkomsten werden op 16 juni, tijdens de werkconferentie Aanpak taal, gepresenteerd.

Doel van Ei van Columbus is dat pedagogisch medewerkers van peuterspeelzalen, leerkrachten van groep 1 en 2 én ouders gezamenlijk werken aan het vergroten van de woordenschat van kinderen en ouders. Ouders die zelf de taal nog niet goed beheersen kunnenzo hun eigen taalvaardigheid verbeteren.

Uit de pilots bleek ook dat door Ei van Columbus ouders makkelijker actief participeren in de school en beter communiceren met de leerkrachten over de vorderingen van hun kind. De zeven succesfactoren van het project zijn te vinden in de presentatie onderaan deze pagina.

Meer informatie

De pilots vonden plaats in de gemeenten Arnhem, Enschede, Utrecht, Breda, Heerenveen, Vlaardingen en Eindhoven. Daarbij werd samengewerkt tussen gemeente, schoolbesturen, kinderopvang en peuterspeelzalen.

Alle informatie en materialen horend bij het project Ei van Columbus leest u hier. Algemene informatie over taal en ouderbetrokkenheid vindt u bij het expertisecentrum taal, ouderbetrokkenheid en participatie.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 8 oktober 2014

Nieuwscategorieën