Eind juni start project ‘Eerst kiezen, dan delen’

Met workshops, competentieprofielen en een zelftest biedt het project ‘Eerst kiezen, dan delen’ van de PO-Raad handvatten aan onderwijsorganisaties die hun financiële deskundigheid op het gebied van gezond budget- en vermogensbeheer willen verbeteren en hun financieel management willen professionaliseren.

Uit onderzoek blijkt dat sinds de invoering van de lumpsumfinanciering onderwijsinstellingen volop aandacht besteden aan financieel beheer, maar dat zij nog te weinig vanuit onderwijskundige overwegingen richting geven aan dat financieel management.

Om de schoolbestuurders te ondersteunen bij hun professionalisering organiseert de PO-Raad een drietal startconferenties. De bijeenkomsten starten met een inleiding van mevrouw Maassen van den Brink, hoogleraar aan de universiteiten van Maastricht en Amsterdam en verbonden aan het instituut voor Evidence Based Onderwijs (TIER) en worden gevolgd door een drietal workshops:

Kundig in financieel management: deze workshop geeft u inzicht in de kenmerken van goed financieel management en geeft u aan de hand van competentieprofielen mogelijkheden voor verbeterpunten (Ernst & Young, Hans Gansewinkel),

Op reservekracht: een workshop om te komen tot een heldere onderbouwing van uw visie op de omvang en samenstelling van uw vermogen en waarin u wordt uitgedaagd om uw beleid te laten bepalen door uw missie en doelen en niet door financiële overwegingen. (PO-Raad, Marcel Verbart)

Nieuwe ronde, nieuwe kansen: een workshop die inzicht biedt in nut en noodzaak van een goed doordachte planning en controlronde, die ervoor kan zorgen dat naast financieel-economische overwegingen ook onderwijskundige afwegingen een centrale plek krijgen in het financiële beleid.(Infinite Financieel, Jan Looise)

De conferenties vinden plaats op

23 juni in Almere

6 september in Eindhoven

8 september in Utrecht

Aanmelden is mogelijk via de website http://www.eerstkiezen.poraad.nl/. Op deze website worden in een later stadium onder andere ook goed voorbeelden uit het veld, een marktplein met aanbod ter versterking van uw organisatie en een digitale zelftest aangeboden.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 december 2011

Nieuwscategorieën