Eindrapport pilots Leerwinst en toegevoegde waarde gepresenteerd

Maten voor leerwinst en toegevoegde waarde kunnen, vanuit het schoolverbeteringsperspectief gezien, ‘een waardevolle bijdrage leveren’ aan de ontwikkeling van opbrengstgericht werken in scholen en aan de beoordeling van hun eigen leerprestaties. Dat is de hoofdconclusie in het eindrapport van de pilots Leerwinst en toegevoegde waarde in het PO.

De onderzoekers bevelen daarom onder meer aan dat staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) met de PO-Raad en de Inspectie van het Onderwijs een plan ontwikkelt voor de manier waarop ‘leerwinst en toegevoegde waarde schattingen door scholen kunnen worden gebruikt om extern verantwoording af te leggen over hun opbrengsten’.

Reactie PO-Raad

De PO-Raad heeft de pilots leerwinst en toegevoegde waarde kritisch gevolgd en zal op een later moment nog reageren op de aanbevelingen voor het vervolg. Bij die reactie wil de PO-Raad graag het advies van de Onderwijsraad over leerwinst en toegevoegde waarde betrekken dat later dit voorjaar verschijnt. Uiteraard neemt de PO-Raad in die reactie ook de input mee die zij heeft verzameld tijdens diverse bijeenkomsten met leden over dit onderwerp.   

Reactie staatssecretaris

Ook staatssecretaris Dekker geeft in een begeleidende brief aan dat hij later op de inhoud van het rapport zal reageren en in zijn reactie het advies van de Onderwijsraad zal meenemen. Bovendien zal hij zijn reactie samennemen met de brief die hij aan de Tweede Kamer stuurt ter voorbereiding op het hoofdlijnendebat over toetsing dat onlangs door Groen Links is aangevraagd.

Wel geeft hij in zijn brief al aan dat hij leerwinst en toegevoegde waarde een beloftevol hulpmiddel vindt om leerkrachten, scholen en hun besturen in staat te stellen om hun onderwijs nog beter af te stemmen op de talenten van alle leerlingen. Met dit hulpmiddel kan de leerontwikkeling van iedere leerling volgens hem nog beter in beeld worden gebracht.

Laatst gewijzigd: 
maandag 17 maart 2014

Nieuwscategorieën