Eindtoets verplaatst, wens PO-Raad gehoord

Scholen in het (speciaal) basisonderwijs mogen zelf kiezen welke eindtoets hun leerlingen maken. Die moeten ze niet langer in februari afnemen maar later in het jaar, tussen 15 april en 15 mei. Dat besloot de Tweede Kamer gisteravond in een debat over toetsing in het primair onderwijs. De toets wordt bovendien officieel verplicht.

De PO-Raad pleit al sinds 2008 voor een later afnamemoment omdat dan het schooladvies zwaarder weegt bij de keuze van de leerling voor een middelbare school. Een school heeft de leerling al jaren meegemaakt en kan volgens de PO-Raad dus goed inschatten of hij het vmbo, de havo of het vwo aankan.

De PO-Raad is ook voorstander van een eindtoets voor álle leerlingen in groep acht. Nu er geen centrale toets komt, wijst ze er wel op dat het van groot belang is dat de resultaten van de verschillende eindtoetsen op dezelfde manier kunnen worden geïnterpreteerd. Alleen dan wordt duidelijk wat leerlingen in het kader van een doorlopende leerlijn precies kennen en kunnen en op welk referentieniveau zij presteren met taal en rekenen.

Adaptieve toets

Over ruim vier jaar moet er een adaptieve toets zijn die zich automatisch aanpast aan het niveau van de leerling, zo beloofde staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) verder in het debat. Beantwoordt een kind veel vragen goed, wordt de toets moeilijker en andersom. De PO-Raad kan zich daarin vinden, maar benadrukt dat deze toets met grote zorgvuldigheid moet worden ingevoerd. Ze vraagt zich af of vier jaar daarvoor niet te kort is. De PO-Raad zal de ontwikkeling van een dergelijke toets daarom kritisch blijven volgen.

Tot er een adaptieve toets is, kunnen leerlingen een papieren ‘toets op maat’ maken. De PO-Raad onderstreepte het belang daarvan onlangs nog in een brief aan de Tweede Kamer. 

Draagvlak

In het debat moest staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker (VVD) gisteren naarstig op zoek naar extra draagvlak om de plannen voor een verplichte eindtoets door te kunnen zetten. Dat is nodig omdat coalitiepartijen VVD en PvdA in de Eerste Kamer geen meerderheid van de stemmen hebben. Hoe meer partijen VVD en PvdA al in de Tweede Kamer meekrijgen, hoe groter de kans dat hun ideeën ook door de senaat worden goedgekeurd.

Onder druk van CDA en D66 sneuvelde het plan om alle leerlingen dezelfde eindtoets te laten maken. In ruil voor steun voor de plannen, moest Dekker beide oppositiepartijen ook beloven dat middelbare scholen voortaan geen leerlingen mogen weigeren op grond van hun score op de eindtoets. Scoort de leerling op de eindtoets beter dan op basis van het schooladvies wordt verwacht, moet de school haar advies heroverwegen.

Openbaren eindtoetsgegevens

CDA-Kamerlid Michel Rog probeerde daarnaast af te dwingen dat de eindtoetsgegevens niet openbaar mogen worden gemaakt, waar RTL Nieuws onlangs om vroeg. De PO-Raad heeft daar net als Rog grote bezwaren tegen omdat de cijfers niets zeggen over de kwaliteit van een school. Dekker erkende dat de resultaten op zichzelf weinig betekenis hebben, maar stelde dat het niet aan hem is maar aan de rechter om daarover een beslissing te nemen. Eerder deze week besloot hij met het openbaren van de scores minstens daarop te wachten vanwege grote bezwaren bij leden van de PO-Raad. 

Wel wil hij vaart zetten achter de invoering van Vensters PO van de PO-Raad. Op die manier worden de toetsresultaten in een bredere context geplaatst en vindt de PO-Raad het niet bezwaarlijk deze gegevens bekend te maken. De staatssecretaris zegde toe zich hiervoor desnoods extra in te spannen. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
donderdag 11 april 2013

Nieuwscategorieën