Eindtoets waarschijnlijk vanaf 2015 verplicht

De eindtoets in het primair onderwijs wordt hoogstwaarschijnlijk vanaf 2015 verplicht en dan in april afgenomen. Een meerderheid van de Eerste Kamer lijkt voorstander te zijn van het voorstel van de VVD om de toets zo vroeg mogelijk in de periode van half april tot half mei af te nemen. Dat bleek op dinsdag 3 december tijdens een debat over het wetsvoorstel eindtoets. De liberalen dienden daartoe een motie in.

De Tweede Kamer had het afnamemoment al vastgesteld in die periode in het voorjaar. De PO-Raad heeft altijd gepleit voor een afnamemoment later in het jaar. Hierdoor wordt het schooladvies leidend bij de overgang van leerlingen naar de middelbare school. Ook zorgt het voor meer onderwijstijd en een actuelere overdracht van gegevens naar het voortgezet onderwijs.

Leerlingvolgsysteem

Tijdens het debat benadrukten verschillende partijen dat het onwenselijk is dat op basis van de eindtoets ranglijsten ontstaan. Zij vinden dat de eindtoets een hulpmiddel moet zijn, geen doel op zich. SP en GroenLinks pleitten daarom voor een leerlingvolgsysteem dat op meerdere momenten meet hoe een leerling presteert, in plaats van een eindtoets die meer een momentopname is.

Desondanks wil een meerderheid van de Eerste Kamer naast zo’n volgsysteem ook een verplichte eindtoets. De Kamer vindt namelijk dat er nog een onafhankelijk tweede gegeven nodig is om de toekomstige schoolcarrière van een kind op te baseren. 

Staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) zegde in het debat toe dat hij over enkele jaren de kwaliteit van de schooladviezen gaat onderzoeken.

Verder wil hij de eindtoets in het speciaal (basis)onderwijs pas invoeren als de adaptieve eindtoets beschikbaar is, een toets die zich aanpast aan de niveau van het kind. Ook gaat hij bekijken of er referentieniveaus voor Engelse les in het primair onderwijs nodig zijn. De PO-Raad vindt het belangrijk dat eerst de referentieniveaus voor taal en rekenen volledig worden ingevoerd en geëvalueerd voordat daarover wordt nagedacht.

De Eerste Kamer stemt op 10 december over het wetsvoorstel en de moties die zijn ingediend. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 4 december 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën