Engels in het basisonderwijs

Op 1 juli stuurde de minister van OCW aan de Tweede kamer het onderzoeksrapport ‘Engels in het basisonderwijs, Verkenning naar de stand van zaken’ van SLO. De PO-Raad blijft de verdere uitwerking van de plannen rondom Engels kritisch volgen.

Tijdens het algemeen overleg van 23 juni jl. over het actieplan Basis voor Presteren heeft de minister toegezegd dat ze in het najaar van 2012 komt met een plan van aanpak hoe het vak Engels op termijn als onderdeel opgenomen kan worden in de centrale eindtoets van het basisonderwijs. De minister kan bij het vormgeven van het plan van aanpak gebruik maken van wetenschappelijk onderzoek naar de effecten van vroeg vreemdetalenonderwijs en de pilots met het geven van lessen in vreemde taal waarvan de uitkomsten rond die tijd beschikbaar zijn.

De PO-Raad heeft in een reactie op de adviezen van de Onderwijsraad over Basis voor Presteren en het wetsvoorstel Toetsing in het PO aangegeven dat het belangrijk is eerst de referentieniveaus voor taal en rekenen volledig in te voeren en te evalueren voordat er referentieniveaus voor Engels worden ingevoerd laat staan centrale toetsing van Engels gaat plaatsvinden. Om Engels op te nemen in de centrale eindtoets moeten de voorwaarden eerst op orde zijn: er moet eenduidigheid zijn in het curriculum en er is aandacht nodig voor de (verdere na)scholing van leerkrachten basisonderwijs ten aanzien van Engels.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën