Enquête bezuiniging en groepsgrootte

Naar verwachting zal de groepsgrootte in het primair onderwijs de komende tijden groeien als gevolg van de bezuinigingen die het afgelopen schooljaar zijn doorgevoerd. Aangezien er geen officiële telling is van de gemiddelde groepsgrootte wil RTL Nieuws graag weten of ook op uw school/scholen dit schooljaar sprake is van bezuinigingen en grotere groepen dan voorheen en welke gevolgen dit met zich meebrengt. De PO-Raad vindt het belangrijk dat er duidelijkheid is over de situatie. Vandaar dat wij schoolbesturen in het basisonderwijs enkele meerkeuzevragen voorleggen, met de vraag of u deze uiterlijk woensdag 31 augustus voor 12 uur wilt beantwoorden. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Naar de enquête >>

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën