Enquête over voortgang Bestuursakkoord primair onderwijs

Schoolbesturen en scholen in het primair onderwijs kunnen deze of volgende week een uitnodiging krijgen om deel te nemen aan een onderzoek naar de voortgang van de uitvoering van het Bestuursakkoord 2014-2020 voor het primair onderwijs. De PO-Raad roept schoolbestuurders en schoolleiders op om de enquête in te vullen. Dat kan tot 8 maart.

In het Bestuursakkoord heeft de PO-Raad met het kabinet afspraken gemaakt om de onderwijskwaliteit in het primair onderwijs verder te verbeteren. Het akkoord is een uitwerking van het Nationaal Onderwijsakkoord en de strategische beleidsagenda van de sector. Een steekproef naar de voortgang moet meer inzicht geven in de impact, ontwikkelingen en knelpunten van het akkoord. Deze informatie helpt om scholen en schoolbesturen gerichter te kunnen ondersteunen.

Het ministerie van OCW en de PO-Raad hebben Regioplan Beleidsonderzoek gevraagd het onderzoek uit te voeren. 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 25 februari 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën