Erik Dannenberg aan de slag als projectleider ‘Speciaal onderwijs in de transities’

Erik Dannenberg gaat per 14 juli 2014 aan de slag als projectleider 'Speciaal onderwijs in de transities'. Als projectleider gaat hij een plan uitwerken om de directe belangen van de leerlingen in het speciaal onderwijs en voortgezet speciaal onderwijs op een zorgvuldige wijze aandacht te geven in de diverse lopende transities. Hij geeft daarbij adviezen aan een gezamenlijke stuurgroep van PO-Raad, VO-raad, LECSO (landelijk expertisecentrum speciaal onderwijs) en het ministerie van OCW.

Bij de uitvoering van diverse transities (Jeugdwet, AWBZ naar WMO, Participatiewet, Passend onderwijs) speelt het (voortgezet) speciaal onderwijs een belangrijke rol. Het gaat daarbij om een beperkte, maar kwetsbare groep leerlingen. Voorkomen moet worden, dat ten gevolge van de transities, een groep jongeren tussen wal en schip gaat vallen. Specifieke aandacht voor juist deze groep jongeren in genoemde transities is het voornaamste aandachtsveld voor de stuurgroep en de projectleider.

Erik Dannenberg (1964) was van 2005 tot 2014 wethouder in de gemeente Zwolle. In diverse periodes behartigde hij binnen het college onder andere de portefeuilles welzijn en zorg, jeugd en publieke gezondheid. Vanuit die rol was hij ook bestuurslid binnen de Vereniging Nederlandse Gemeenten en voorzitter van de onderhandelingsdelegatie met de staatssecretarissen Van Rijn en Teeven inzake de nieuwe Wmo en de nieuwe Jeugdwet. Daarnaast heeft Dannenberg ruime ervaring in advisering, management en projecten in onder andere zorg en welzijn.

De aanstelling van Dannenberg vindt plaats voor 2 jaar gedurende 24 uur per week.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 11 juli 2014

Nieuwscategorieën