ESF-geld moet leerlingen aan baan helpen

Leerlingen en oud-leerlingen van het voortgezet speciaal onderwijs (VSO) en het praktijkonderwijs (PRO) krijgen extra ondersteuning bij het vinden van werk. Een vijfde deel van de subsidie van het Europees Sociaal Fonds (ESF) moet hieraan worden uitgegeven. De Ministerraad heeft ingestemd met deze plannen van staatssecretaris Jetta Klijnsma (Sociale Zaken en Werkgelegenheid). Specifiek gaat het om leerlingen die geen startkwalificatie kunnen halen en zonder hulp geen baan kunnen vinden.

Voor de periode 2014-2020 is 94,5 miljoen euro beschikbaar. Dat komt neer op een bedrag van 450.000 euro per arbeidsmarktregio per jaar. Het totale ESF-budget daarentegen is met 450 miljoen euro flink lager dan in voorgaande jaren: de helft van de huidige programmaperiode, een vierde van de periode ervoor. De PO-Raad is teleurgesteld dat daarmee ook voor het onderwijs in zijn totaliteit minder ESF-geld beschikbaar is. Wel is ze tevreden dat geld voor leerlingen van het vso en pro is geoormerkt zodat het ook daadwerkelijk aan deze leerlingen wordt uitgegeven.

Nederland is volgens Europese regels verplicht de subsidie te besteden aan ‘mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt’ en voor het ‘versterken van de inzetbaarheid van werknemers op de arbeidsmarkt’. 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 13 augustus 2013

Nieuwscategorieën