Evaluatie medezeggenschap op scholen

Vijf jaar geleden is de Wet Medezeggenschap op Scholen (WMS) ingevoerd in het basisonderwijs en het (voortgezet) speciaal onderwijs. Het ministerie van OCW heeft onderzoeksbureau Research voor Beleid gevraagd om de effecten hiervan in kaart te brengen. Is de medezeggenschap op scholen versterkt? Hoe kijken verschillende betrokkenen in de school daar tegenaan? Hoe functioneert medezeggenschap bij u op school? Hoe zou het beter kunnen?

De onderzoekers zijn benieuwd naar uw ervaringen als bestuurder of schoolleider met de medezeggenschap. U kunt hier klikken voor de online enquête om uw ervaringen en opvattingen te delen. De resultaten van het onderzoek komen in het voorjaar 2012 beschikbaar.

De vragenlijst vraagt ongeveer 20 minuten van uw tijd en kan tot en met zondag 30 oktober worden ingevuld. Alvast hartelijk dank voor uw medewerking.

Naar het onderzoek >>

 
Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Nieuwscategorieën