Excellente scholen

De PO-Raad feliciteert alle scholen die 4 februari 2013 uit handen van staatsecretaris Dekker het predicaat ‘Excellente School 2012’ hebben mogen ontvangen. De PO-Raad vindt het belangrijk dat er met het predicaat aandacht is voor de vele goede dingen, die in het primair onderwijs gebeuren. Voorzitter Kete Kervezee: “Ik hoop dat de excellente scholen inspirerend en stimulerend zijn voor de hele sector.”

In 2012 konden scholen voor primair en voortgezet onderwijs zich voor het eerst nomineren voor een predicaat Excellente School. Het gaat daarbij om een breed excellentiebegrip, dus niet alleen om het realiseren van goede prestaties op basisvaardigheden, maar ook om uitblinken op andere domeinen, zoals inpassing van zorgleerlingen, aandacht voor hoogbegaafden of zaken als cultuuroverdracht en burgerschap. Een breed samengestelde jury onder leiding van prof. Van Wieringen (oud-voorzitter van de Onderwijsraad) heeft de inzendingen beoordeeld en 31 basisscholen beloond met het predicaat.

De PO-Raad vindt het belangrijk dat de scholen die het predicaat nu niet krijgen, wel de waardering krijgen voor het werk dat ze doen. Dat de jury hen het predicaat niet heeft toegekend, wil niet zeggen dat ze op vele fronten geen uitstekend onderwijs aan hun leerlingen bieden.

Laatst gewijzigd: 
maandag 4 februari 2013

Nieuwscategorieën