Experts gezocht

Hierbij nodigen we u uit om voor 17 maart 2009 kandidaten te melden die de rol van expert willen gaan invullen in het project Versterken kwaliteit bestuur en management. Deze experts hebben deskundigheid en ervaring op het gebied van opbrengstgericht werken, duurzame verandering en governance.

Klik hier voor informatie voor de aanmelding >>

Project Versterken kwaliteit bestuur en management
Vanaf april 2009 gaat het project Versterken kwaliteit bestuur en management van start. Dit project valt onder de bestuurlijke verantwoordelijkheid van de PO-Raad en de gezamenlijke schoolleidersorganisaties, te weten de AVS, AOb, CNV-schoolleiders, en de NSA. Doel van het project is het verbeteren van de leerlingenresultaten op het gebied van taal, lezen en rekenen via het versterken van het opbrengstgericht werken door bestuurders en schoolleiders.

Uitgangspunt van het project is dat bestuurders en schoolleiders veel ruimte krijgen om invulling te geven aan opbrengstgericht werken. vanuit het project wordt dit gefaciliteerd en wordt het leren van en met elkaar gestimuleerd. Opbrengsten worden verzameld en breed verspreid onder alle besturen en schoolleiders. Dit gebeurt in veertig bestuurlijke pilots. Binnenkort start de werving voor de pilots en worden schoolbesturen uitgenodigd deel te nemen. Schoolbesturen en de onderwijsorganisaties ontvangen hierover in maart uitgebreid informatie. 

Experts
Schoolbesturen die – door een onafhankelijke selectiecommissie - worden geselecteerd kunnen bij het uitwerken van hun plan feed back en ondersteuning krijgen van experts. Hiervoor is per projectaanvraag maximaal 16 uur beschikbaar. In de volgende fase gaan de experts een keer per jaar op bezoek bij schoolbesturen om de voortgang en ontwikkelingen te bespreken. Tot slot bestaat de mogelijkheid dat er regiobijeenkomsten worden georganiseerd.

Klik hier voor informatie voor de aanmelding >>

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
woensdag 18 maart 2020

Nieuwscategorieën