Extra bekostiging voor onderwijs aan asielzoekerskinderen

Scholen die te maken hebben met een flinke groei van het aantal asielzoekerskinderen kunnen daarvoor extra bekostiging aanvragen. Zij kunnen met terugwerkende kracht tot 1 augustus 2014 bij Dienst Uitvoering Onderwijs een extra vergoeding aanvragen van 782 euro per leerling per schooljaar.

Het gaat specifiek om scholen die na 1 oktober 2013 meer dan tien asielzoekerskinderen hebben opgenomen.  

Deze regeling (Zie artikel 45 in dit overzicht) in is een gevolg van het groeiende aantal asielzoekerskinderen dat de laatste maanden naar Nederland is gekomen. Ook zij hebben recht op onderwijs. De bekostiging hield aanvankelijk geen rekening met een groei hun aantal en bekostigde scholen op grond van de 1 oktobertelling van het vorige schooljaar (2013). De verschillen tussen de aantallen van deze kinderen op scholen nu ten opzichte van die datum werden echter te groot. Scholen hadden daarom niet voldoende geld om goed onderwijs voor deze leerlingen van te betalen.

Bovenstaande is een mooi resultaat van gesprekken tussen het ministerie van OCW, het LOWAN (voor ondersteuning onderwijs nieuwkomers) en de PO-Raad. De PO-Raad bedankt alle schoolbesturen die hiervoor casussen hebben aangedragen hartelijk voor hun input. Ze blijft de groei in het aantal asielzoekerskinderen monitoren en zal in de komende maanden bekijken of deze maatregelen voldoende zijn om goed onderwijs te organiseren voor deze bijzondere groep kinderen.

Voor meer informatie kunt u contact opnemen met Mark Ruitenbeek.

Laatst gewijzigd: 
maandag 27 juli 2015

Nieuwscategorieën