Extra geld beschikbaar voor scholen voor Gezonde School-beleid

Vanwege het grote enthousiasme bij scholen in het primair onderwijs voor een Gezonde School-beleid, hebben de ministeries van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (VWS) en Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (OCW) 2 miljoen euro extra hiervoor beschikbaar gesteld. Scholen kunnen zich in 2014 en 2015 inschrijven voor extra ondersteuning voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl. De Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl (SBGL) organiseert deze ondersteuning samen met de #Jeugdimpuls van het RIVM Centrum Gezond Leven.

In 2012 en eind 2013 konden scholen aanvragen indienen om op verschillende manieren aan het werk te gaan met een gezonde leefstijl op school. Het enthousiasme van de scholen in het primair onderwijs was zo groot dat een groot deel van de aanvragen helaas niet kon worden gehonoreerd. Door het extra geld dat beschikbaar komt, kunnen meer scholen alsnog aan de slag. De PO-Raad vroeg daar eind vorig jaar nog om en is blij dat daaraan gehoor is gegeven.

Cijfers

In 2013 dienden 1205 scholen in het primair onderwijs een aanvraag in voor extra ondersteuning. Voor het voortgezet onderwijs waren dat 302 scholen en in het mbo 56 locaties.

Sinds december 2012 werken de PO-Raad, VO-raad en MBO Raad samen aan de Onderwijsagenda SBGL. Deze onderwijsraden stimuleren scholen om actief aan de slag te gaan met Gezonde School-beleid.  Een gezonde omgeving is een voorwaarde voor goed onderwijs, net als een goede gezondheid van zowel leerling als docent. Kinderen die voldoende sporten en bewegen, voelen zich gezonder, waardoor de kans op betere prestaties groter is. Daarom onderstreept de PO-Raad het belang van aandacht voor sport, bewegen en een gezonde leefstijl in het onderwijs.

Nieuw ondersteuningsaanbod

Scholen kunnen van 28 maart tot en met 25 april opnieuw een aanvraag doen voor ondersteuning om te werken aan een gezonde leefstijl. De scholen kunnen kiezen uit: advies-op-maat, Gezonde School-activiteiten (niet voor po) en vergoeding van taakuren van eigen medewerkers. Meer informatie over dit ondersteuningsaanbod en aanvragen van ondersteuning is hier te vinden.  .

Laatst gewijzigd: 
maandag 24 februari 2014

Nieuwscategorieën