Extra geld voor invoering passend onderwijs

Samenwerkingsverbanden en instellingen voor cluster 1 en 2 krijgen voor het schooljaar 2013-2014 extra geld voor de invoering van passend onderwijs. Het gaat om 10 euro per leerling. De regeling is een vervolg op de huidige ’10 euro-regeling’. Samenwerkingsverbanden die op 1 november zijn geregistreerd in BRIN, ontvangen de extra bekostiging direct. Hiervoor moeten ze voor 20 september 2013 een compleet verzoek tot registratie bij DUO hebben ingediend. LET OP: in de toelichting op de regeling staat de datum 20 november 2013 vermeld, dit moet 20 september zijn.

Voor samenwerkingsverbanden die op 1 november 2013 nog niet zijn geregistreerd, wordt de aanvullende bekostiging toegekend aan het bevoegd gezag van de contactschool die vorig jaar de middelen voor de invoering heeft ontvangen. Lees hier de regeling

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 2 juli 2013

Nieuwscategorieën