Extra ondersteuning voor gezonde leefstijl op school

Scholen die naast taal en rekenen in hun klassen ook aandacht willen besteden aan een gezonde leefstijl, kunnen daarvoor kiezen uit talloze activiteiten. Om u te helpen bij deze keuze heeft de Gezonde School een zoektool gemaakt. Door de tool te gebruiken, weet u zeker dat u kiest voor een activiteit die werkt en past bij uw school. U kunt daarvoor vanaf nu terecht op www.gezondeschool.nl.

De digitale zoektool is ontwikkeld door het RIVM Centrum Gezond Leven in samenwerking met  het Convenant Gezond Gewicht. De PO-Raad is nauw betrokken bij de Gezonde School.

Extra geld en adviezen
De PO-Raad wil schoolbesturen daarnaast alvast wijzen op extra ondersteuning die zij kunnen aanvragen om de gezondheid van hun leerlingen te verbeteren. Hoewel kinderen beter presteren op een gezonde school, hebben scholen niet altijd voldoende tijd en geld om hun leerlingen bijvoorbeeld te stimuleren meer te bewegen of niet te roken.

Schoolbestuurders, directeuren en docenten uit het primair onderwijs, voortgezet onderwijs en middelbaar beroepsonderwijs kunnen daarom vanaf 7 oktober een aanvraag indienen voor advies op maat, het uitvoeren van een gezonde school activiteit of een geldbedrag via www.gezondeschool.nl. Met het geldbedrag kunt u een gezondheidbevorderende activiteit op school implementeren, Gezonde Schoolbeleid realiseren of een vignet Gezonde School aanvragen.

Deze ondersteuning wordt mogelijk door de #Jeugdimpuls en de Onderwijsagenda Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 9 juli 2013

Nieuwscategorieën