Finse onderwijslessen in Utrecht

Speciaal voor de presentatie van de Nederlandse vertaling van zijn boek "Finnish Lessons" was Sahlberg drie dagen in ons land. De PO-Raad organiseerde een diner waar leden met elkaar en met Sahlberg in gesprek gingen. Sahlberg heeft wereldwijde expertise opgebouwd op het gebied van onderwijsvernieuwing en het adviseren van beleidmakers en overheden en is een veelgevraagd internationaal spreker. Met zijn meer dan 100 publicaties wil hij zijn kennis graag delen. In zijn boek "Finnish Lessons" houdt Pasi Sahlberg zijn lezers op tegendraadse wijze een spiegel voor als hij de kwaliteitsslag schetst die Finland in drie decennia heeft doorgemaakt.

Diner pensant Pasi Sahlberg
Foto: OMJS Multimedia

De deelnemende PO-Raadleden genoten van het diner en de prikkelende gesprekken met Sahlberg en hun collega's. Bij iedere gang discussieerden de aanwezigen in wisselende samenstelling met elkaar over of en wat het Nederlandse onderwijs van de Finnen kon leren.

Aan het slot van de avond prees Sahlberg het Nederlandse doorzettingsvermogen, dat hij vergeleek met 'sisu', het Finse woord voor onverzettelijke wilskracht. Hij uitte vervolgens de wens vooral in te zetten op de kracht van ons eigen onderwijs: "Let's educate our children to live together, to be happy and healthy."

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 5 februari 2013

Trefwoorden

Nieuwscategorieën