Focus op ICT in het speciaal onderwijs

Scholen zijn hard bezig met het implementeren van ICT in het onderwijs. Er is dan ook veel aandacht voor dit onderwerp. Zo organiseerde het Netwerk Gewoon Speciaal ICT op 3 juni samen met het Landelijk Expertise Centrum Speciaal Onderwijs op basisschool De Ommezwaai (so) een netwerkbijeenkomst voor ICT-coördinatoren en ICT-coaches binnen het speciaal onderwijs. Doel van deze middag was het uitwisselen van expertise.

Remco Pijpers van Kennisnet trapte de middag af met een presentatie over succesvoorbeelden van ICT in het speciaal onderwijs. Ook deelde hij zijn plan om best practices van de inzet van ICT in het speciaal onderwijs te bundelen in een boek en riep hij de zaal op om voorbeelden in te dienen.
Daarna was het de beurt aan gastheer Alfred van Bergen, van basisschool De Ommezwaai. Hij gaf een inkijkje in de manier waarop zijn school is gaan experimenteren met tablets in het onderwijs. Vervolgens gaf Sandra Ter Horst (Kennisnet) via Skype een update van de gang van zaken rondom het opstellen van een programma van eisen voor een leerlingvolgsysteem voor het speciaal onderwijs. En deelden ICT-coördinatoren en -coaches Cor Onderstijn, Tessa van Geffen en Bjorn Kloostra hun ervaringen met het integreren van ICT in het speciaal onderwijs. De dag werd afgesloten met een aantal korte workshops en ruimte om te netwerken.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 10 juni 2015

Nieuwscategorieën