Formulieren groeibekostiging basisscholen beschikbaar

Besturen die menen voor groeibekostiging in aanmerking te komen, kunnen op twee manieren voor de eerste schooldag en 1 september een aanvraag indienen. Zij kunnen gebruik maken van het telformulier per school (nummer 59074-002).

Daarnaast heeft DUO voor besturen met meerdere scholen een apart verzamelformulier ontwikkeld. Hierop zijn alle brinnummers van de scholen van het bestuur al vermeld. Dit formulier kunnen zij aanvragen bij het Informatiecentrum primair onderwijs, tel: 079-3232333 of per email ico@ocwduo.nl. Het telformulier moet binnen vier weken na de gekozen teldatum door DUO zijn ontvangen.

Bron: DUO-CFI

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën