Foto's gebruiken? Dit moet je weten over privacy, portretrecht en auteursrecht

Als je als school via je schoolwebsite of via sociale media foto's of video's wilt verspreiden waarop leerlingen te zien zijn, moet je daar altijd toestemming voor vragen. Maar wat doe je als ouders willen dat de school een foto verwijdert? En hoe kan die rekening houden met het portretrecht en auteursrecht?

Privacy-wetgeving

Een foto waarop een leerling te zien is, zegt iets over de afkomst van die leerling. Uit de huidskleur of het uiterlijk kan veel worden afgeleid. Deze informatie is bijzonder gevoelig. Daarom is het vanuit privacy-oogpunt belangrijk dat de afgebeelde persoon (of zijn ouders) toestemming geeft voor het publiceren van die foto. Je bent als school dus verplicht om gehoor te geven aan een verzoek tot verwijdering op grond van de privacywetgeving. Meer hierover lees je in de brochure 'Privacy in 10 stappen' op de website van Kennisnet, partner van de PO-Raad.

Portretrecht

Een ander belangrijk recht is het portretrecht: het recht van een afgebeelde persoon om zich te verzetten tegen publicatie. Daarbij is belangrijk om te weten of het gaat om een foto of video die in opdracht is gemaakt, of niet.

Lees meer op de website van Kennisnet

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 september 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën