Functiemix als onderdeel van personeelsbeleid

De functiemix is een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid van een schoolbestuur. De PO-Raad ondersteunt schoolbesturen bij de realisatie van functiedifferentiatie in het primair onderwijs.

In 2008 zijn schoolbesturen volgens de afspraken in de cao gestart met de invoering van de functiemix voor het primair onderwijs. De functiemix vormt een belangrijk onderdeel van het personeelsbeleid en wordt steeds meer gebruikt voor het toepassen van functiedifferentiatie, de invulling van nieuwe rollen in de school, het creëren van een uitdagende werkomgeving en het stimuleren van het talent van leraren.

Na een aarzelende start zien we een duidelijke vooruitgang in het gebruik van de functiemix en de professionele ontwikkeling van scholen. De percentages voor de functiemix zijn de afgelopen periode nog niet overal gehaald, maar in de lumpsumbekostiging voor het primair onderwijs is structureel geld opgenomen voor de verdere realisatie ervan. De komende tijd komt er daarom extra aandacht voor de inbedding van de functiemix in het personeelsbeleid.

De PO-Raad is met de vakbonden en OCW in gesprek over ondersteuning van het gebruik van de functiemix, schoolbesturen hebben hierover onlangs een brief ontvangen. Meer informatie over de functiemix kunt u vinden op www.functiemix.nl en op de website van de PO-Raad. Heeft u vragen over de functiemix, neem dan contact op met de helpdesk.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 april 2015

Trefwoorden

Nieuwscategorieën