Fusietoets overbodig en onduidelijk

De PO-Raad vindt dat de regeling ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijs geen duidelijkheid geeft. De criteria zijn niet eenduidig beschreven en geven daarmee ruimte voor politieke willekeur. De PO-Raad is geen voorstander van de fusietoets, omdat die niet bijdraagt aan de noodzaak om de bestuurlijke kracht in het primair onderwijs te versterken. Daarnaast is de fusietoets overbodig, omdat de Wet Medezeggenschap op scholen reeds voldoende garanties biedt voor draagvlak en zorgvuldige procedures.

Begin juni heeft de minister van OCW de regeling ten behoeve van de uitvoering van de fusietoets in het onderwijsnaar de Tweede Kamer gestuurd. Deze ministeriële regeling moet duidelijkheid geven over de criteria voor toetsing bij het toepassen van de fusietoets. De regeling bevat echter geen duidelijke regels. De minister mag zich op beleidsregels baseren, tenzij dat tot niet aanvaardbare uitkomsten zou leiden. De regeling geeft echter geen invulling aan wat niet aanvaardbaar is. Het aanbod voor wat betreft het aantal scholen, pedagogische-didactische aanpak of richting mag volgens de regeling op geen enkele wijze verminderen. In de regeling wordt echter geen invulling gegeven aan de definities voor aanpak of richting.

De PO-Raad denkt dat de fusietoets en de bijbehorende regeling eerder nadelig zijn voor de diversiteit van het primair onderwijs. Zeker in krimpgebieden is het moeilijk om het aanbod op peil te houden zonder samenwerking of fusie. Alleen sterke schoolbesturen kunnen het diverse aanbod garanderen.

De Wet Fusietoets is eind vorig jaar door de Tweede Kamer aangenomen. De bijbehorende regeling wordt binnenkort in de Kamer besproken.

Laatst gewijzigd: 
maandag 12 december 2011

Trefwoorden

Nieuwscategorieën