Geannuleerd: Ledenbijeenkomst 30 januari

Het bestuur van de PO-Raad heeft de ledenbijeenkomst van 30 januari geannuleerd. Tijdens de bijeenkomst zou gesproken worden over het sectoraal bestuursakkoord, de nieuwe cao en het advies van de commissie Meurs. De gesprekken over de twee akkoorden zijn echter nog volop gaande. Er zijn naar verwachting nog geen onderhandelingsresultaten waarover het bestuur van de PO-Raad met u in gesprek kan op 30 januari. Daarnaast wordt de Masterclass ‘Sturen op onderwijskwaliteit’ die aansluitend aan de bijeenkomst zou plaatsvinden, verplaatst naar een later moment. Het is daarom niet handig om alsnog een ledenbijeenkomst te organiseren. Zodra er meer bekend is, wordt u hierover geïnformeerd.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 14 januari 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën