Geannuleerd: Rondetafelgesprek Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl

Wegens gebrek aan belangstelling gaat de rondetafel bijeenkomst op 19 maart 2013 over Sport, Bewegen en een Gezonde Leefstijl niet door.
Wel vernemen wij graag uw reacties, behoeftes en ervaringen  t.a.v. bijvoorbeeld de wens van het kabinet om te komen tot een derde uur bewegingsonderwijs, de Gezonde School, bevoegdheid (vak) leerkrachten en de borging van de kwaliteit van het bewegingsonderwijs.

Uw bericht is van harte welkom bij de betrokken beleidsmedewerker H. van der Putten via h.vanderputten@poraad.nl.

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 8 maart 2013

Nieuwscategorieën