Geef uw mening over het wetsvoorstel samenwerkingsschool

Schoolbesturen en andere geïnteresseerden kunnen tot 15 december laten weten wat zij van het wetsvoorstel samenwerkingsschool vinden. Het wetsvoorstel staat sinds kort open voor internetconsultatie.

In de brief maatregelen leerlingendaling po en vo, die staatssecretaris Dekker in mei van dit jaar aan de Tweede Kamer stuurde, werden diverse maatregelen aangekondigd die schoolbesturen in krimpgebieden de ruimte moeten bieden om in de regio kwalitatief en doelmatig onderwijsaanbod in stand te houden.

Eén van de belangrijkste voorgestelde maatregelen is de vereenvoudiging van het komen tot een samenwerkingsschool, met als beoogde ingangsdatum 1 augustus 2016. Op dit moment is het alleen mogelijk een samenwerkingsschool te vormen als het leerlingenaantal op één van de scholen binnen zes jaar onder de opheffingsnorm komt. Met het wetsvoorstel kan een samenwerkingsschool worden gevormd als het aantal leerlingen op één van de scholen onder de (hogere) stichtingsnorm komt. Bij de vorming van een samenwerkingsschool is dan geen fusietoets meer nodig. In het wetsvoorstel is daarnaast geregeld dat de identiteit van het bijzonder en openbaar onderwijs in de samenwerkingsschool wordt geborgd door een wettelijk voorgeschreven identiteitscommissie op schoolniveau.

De PO-Raad vindt het een goede zaak dat de staatssecretaris de vorming van samenwerkingsscholen en –besturen wil vereenvoudigen. Dat bij het tot stand komen van een samenwerkingsschool straks geen fusietoets meer hoeft worden aangevraagd is positief.

Naar verwachting zal de staatssecretaris het wetsvoorstel na de zomer van 2015 indienen bij de Tweede Kamer.

Laatst gewijzigd: 
maandag 20 januari 2020

Nieuwscategorieën