Geen nieuwe CAO primair onderwijs 2011

De PO-Raad en de vakbonden in het primair onderwijs (PO) hebben de onderhandeling over een nieuwe (decentrale) CAO, zonder concreet resultaat, afgerond. Er was geen uitzicht op overeenstemming. De PO-Raad betreurt het uitblijven van onderhandelingsresultaat.

De PO-Raad had graag in het CAO-overleg een flinke stap gezet in de richting van een moderne, kaderstellende en betaalbare CAO. Daarom had de PO-Raad in het CAO-overleg ingezet op onder andere:

  • Levensfasebewust personeelsbeleid in plaats van o.a. de huidige BAPO-regeling
  • Verdere vereenvoudiging van de afspraken over de functiemix
  • Een eigen hoofdstuk in de CAO voor directeuren
  • Vereenvoudiging van het salarishoofdstuk

De context (financiële ruimte) voor onderhandelingen was ongunstig. Het onderwijs wordt geconfronteerd met een cumulatie van bezuinigingen (o.a. op Bestuur & Management, Passend onderwijs, groeiregeling en onderwijsachterstanden), autonome tegenvallers (krimp) en onzekerheid over de wijze van bekostiging (o.a. functiemix). Daarnaast zijn we geconfronteerd met de inzet van het kabinet van een (meerjarige) nullijn. Het bleek onder deze omstandigheden niet mogelijk en verantwoord om afspraken te maken over herschikkingen binnen het arbeidsvoorwaardenpakket.

PO-Raad en vakbonden vragen in een brief aan de minister en de staatssecretaris aandacht voor het gebrek aan (financiële) ruimte voor een nieuwe CAO en de wenselijkheid van één onderhandelingstafel.

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 10 januari 2012

Nieuwscategorieën