Geen pilots vervangingsstelsel

Vakbonden werpen blokkade op

De staatssecretaris van Onderwijs heeft besloten de voorgenomen pilots vervangingsstelsel niet door te laten gaan. De vakbonden, behoudens de AVS, hebben zich tegen de pilots uitgesproken, de staatssecretaris heeft dat standpunt gevolgd. De schoolbesturen die zich hebben opgegeven voor de pilot, krijgen dus niet de kans om zelf de verantwoordelijkheid voor het beheersen van de kosten van ziekteverzuim te nemen.

Schoolbesturen zijn thans wettelijk verplicht om hun medewerkers te verzekeren bij het Vervangingsfonds voor de kosten van vervanging door (vooral ziekte-) verzuim. Kosten van ziekteverzuim worden daardoor verevend tussen alle schoolbesturen. Ondanks een bonusmalussysteem ontbreken de financiële prikkels om effectief ziekteverzuimbeleid te voeren.

Schoolbesturen, besturenorganisaties en PO-Raad vinden dat schoolbesturen met de invoering van de lumpsumbekostiging ook op dit terrein de autonomie zouden moeten krijgen. Zij hebben zich daarom ingezet om een pilot van twee jaar te organiseren, waarin tussen 15 en 20% van de schoolbesturen de kans zouden krijgen om te experimenteren met die eigen verantwoordelijkheid.

Vakbonden (behalve de AVS) houden die pilot nu tegen omdat de inschrijving onder kleine schoolbesturen met een relatief hoog ziekteverzuim net niet aan de voorwaarden voldeed. In alle acht overige onderscheiden categorieën (middelgrote en grote schoolbesturen met een hoog ziekteverzuim en een laag of gemiddeld ziekteverzuim én kleinere schoolbesturen met een laag of gemiddeld ziekteverzuim) waren ruim voldoende inschrijvingen.

Besturenorganisaties en PO-Raad beraden zich nu op andere stappen die in dit kader kunnen worden gezet.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 20 oktober 2011

Nieuwscategorieën