Geen regels maar cultuuromslag nodig voor versterken bestuurskracht

Een verdere verbetering van de medezeggenschap wordt niet bereikt door meer regels of een aanscherping daarvan, maar in de wijze waarop met medezeggenschap wordt omgegaan. Om bestuurskracht in het onderwijs te versterken, zou ieder schoolbestuur vooral een professionaliseringsagenda moeten opstellen. Ook moet er een minder vrijblijvend, ontwikkelingsgericht systeem komen waarbij collega’s elkaar de spiegel voorhouden en elkaar aanspreken.

Dat is de kern van de reactie van de PO-Raad op de plannen waarmee minister Jet Bussemaker en staatssecretaris Sander Dekker (Onderwijs) bestuurskracht in het onderwijs willen versterken. De PO-Raad omarmt daarmee het advies van de externe commissie Meurs. Zij bracht in november 2013 haar advies uit. Het wetsvoorstel met de plannen werd in mei opengesteld voor internetconsultatie.

Een van de maatregelen die de bewindslieden willen nemen, is het aanpassen van de Wet medezeggenschap op scholen (WMS) zodat ‘juridische knelpunten’ worden weggenomen.

De PO-Raad vindt het jammer dat de plannen zich vooral toespitsen op medezeggenschap en dat voorbij wordt gegaan aan de adviezen van Meurs die breed door het primair onderwijsveld worden gedragen. Het wetsvoorstel van Bussemaker en Dekker richt zich vooral op het vergroten van de bevoegdheden van de MR en onvoldoende op het versterken van de medezeggenschapscultuur, aldus de PO-Raad.

 

 

 

Bestanden bij dit nieuwsitem: 

Laatst gewijzigd: 
vrijdag 13 juni 2014

Nieuwscategorieën