Gegevens schooladvies en eindresultaten aanleveren vóór 1 mei

In Vensters PO worden gegevens getoond over de adviezen voor het voortgezet onderwijs (advies-vo) en de eindresultaten van een school. Deze gegevens zijn gebaseerd op de informatie die scholen aanleveren aan BRON, het Basisregister Onderwijs dat door DUO wordt beheerd. Voor schooljaar 2013/2014 kunnen scholen deze gegevens tot 1 mei aanstaande aanleveren bij DUO. Volgend schooljaar zijn deze gegevens dan zichtbaar op www.scholenopdekaart.nl bij de indicatoren ‘Resultaten eindtoets’ en ‘Schooladvies voor het vervolgonderwijs’.

Management Venster

Om ervoor te zorgen dat uw gegevens straks goed in Vensters PO staan, krijgt u dit schooljaar nog de mogelijkheid om uw gegevens te controleren via het, alleen voor besturen en scholen toegankelijke, Management Venster. Wij kunnen uw gegevens daar echter alleen in tonen als u ze voor 1 mei aan DUO heeft aangeleverd. Tijdige aanlevering heeft bovendien als voordeel dat de Inspectie van het Onderwijs de gegevens rechtstreeks uit BRON kan halen en u er niet meer extra om hoeft te vragen.

Meer informatie

Meer informatie over Vensters PO en het toevoegen van extra informatie bij de gegevens vindt u op www.vensterspo.nl.

Hier leest u meer over het uitwisselen van de gegevens met BRON.

Laatst gewijzigd: 
dinsdag 22 april 2014

Trefwoorden

Nieuwscategorieën