Geld voor buitenonderhoud? Dien uw aanvraag in voor 1 april

Is het voor u als schoolbestuur lastig om het buitenonderhoud van uw schoolgebouwen goed te regelen, omdat u hiervoor geen geld heeft kunnen reserveren en uw schoolgebouwen oud en onderhoudsgevoelig zijn? Met de overheveling van het buitenonderhoud van gemeenten naar schoolbesturen is hiervoor geld beschikbaar via de zogenoemde overgangsregeling. Bekijk nu of u hierop aanspraak maakt en dien uw aanvraag in voor 1 april 2015.

Maakt u aanspraak op extra vergoeding voor het buitenonderhoud?

U maakt aanspraak op een eenmalige aanvullende vergoeding als uw schoolbestuur valt binnen één van de onderstaande categorieën: 

    • Schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van maximaal €750.000, met één of meer schoolgebouwen die ouder zijn dan 15 jaar. U maakt aanspraak op een vast bedrag per leerling voor elk schoolgebouw gebouwd voor 1 januari 2000.
    • Schoolbesturen met bekostiging voor materiële instandhouding van meer dan €750.000, met meer dan 70% schoolgebouwen ouder dan 40 jaar. U maakt aanspraak op een vast bedrag per leerling voor elk schoolgebouw gebouwd voor 1 januari 1975.

Zijn uw gebouwgegevens juist geregistreerd?

Voor het bepalen van het bouwjaar van het hoofdgebouw moet uitgegaan worden van de gegevens zoals die zijn opgenomen in de Basisregistratie Adressen en Gebouwen. U kunt uw gegevens controleren via deze website. Bij onenigheid over het jaartal in de BAG kan het schoolbestuur dit aangeven bij de beheerders van de BAG. De peildatum die u hiervoor dient te gebruiken is 1 januari 2015.

Aanvraag indienen

U kunt uw aanvraag indienen bij DUO. U logt hiervoor in bij 'Entree'. Ondervindt u problemen bij het invullen van het aanvraagformulier, neem dan contact op met het Informatiecentrum Onderwijs (Ico/PO): 079 - 323 23 33.

Laatst gewijzigd: 
donderdag 19 maart 2015

Nieuwscategorieën