Gemeente mag school die lege lokalen verhuurt niet zomaar om geld vragen

Scholen die lege lokalen willen verhuren aan bijvoorbeeld buitenschoolse opvang, hoeven daarvoor niet zonder meer een vergoeding te betalen aan hun gemeenten. De Raad van State oordeelde onlangs in een zaak dat voor het vragen van een dergelijke vergoeding strikte voorwaarden gelden.

Het geld dat eventueel aan de gemeente moet worden betaald, mag volgens haar niet het karakter krijgen van belastingheffing. Ook mag de gemeente het schoolbestuur het voordeel niet ontnemen dat het mogelijk overhoudt aan de verhuur van lokalen.

In de afgelopen periode is vaak gediscussieerd over de vraag welke rol een gemeente heeft bij de verhuur van lokalen. Bij verhuur moet een schoolbestuur altijd toestemming aan de gemeente vragen. Reden is dat de gemeente (die de bouw van een school financiert) niet geconfronteerd moet kunnen worden met verhuurde lokalen wanneer deze voor het onderwijs noodzakelijk zijn.  Gemeenten koppelde aan die toestemming regelmatig de voorwaarde dat het schoolbestuur naast een vergoeding voor de exploitatie tevens een vergoeding voor de stichtingskosten moest vragen. Dat laatste deel werd dan door het schoolbestuur weer aan de gemeente afgedragen.  

Oordeel Raad van State

In een andere zaak, de zaak Helmond, oordeelde de Raad van State dat de gemeente alleen een financiële voorwaarde mag stellen wanneer kan worden aangetoond dat de bijdrage in de stichtingskosten die het schoolbestuur aan de gemeente moet betalen ten goede komt aan onderwijshuisvesting. Ook moet de hoogte van het gevraagde bedrag rechtstreeks gerelateerd zijn aan de extra kosten of het verlies van inkomen die de verhuur voor de gemeente met zich meebrengt.

De gemeente Helmond betoogde in de zaak dat bij leegstand door de terugloop van het aantal leerlingen ook de inkomsten uit het gemeentefonds dalen. De Raad van State schoof dat argument terzijde omdat volgens haar die inkomstenderving niet rechtstreeks is gerelateerd aan de verhuur van een lokaal.

Laatst gewijzigd: 
woensdag 9 juli 2014

Nieuwscategorieën